Nghi lễ đặt tên cho trẻ là cách đơn giản để chào đón con bạn

nơi đây.

Nhưng còn cha mẹ đỡ đầu thì sao? Theo truyền thống, cha mẹ đỡ đầu có nghĩa là hướng dẫn trẻ em trong việc nuôi dưỡng tinh thần của chúng, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra những người đặc biệt đối với bạn trong buổi lễ đặt tên cho con. Một số tên thay thế bao gồm: người giám hộ, người cố vấn, người giám hộ cuộc sống hoặc người lớn hỗ trợ.Lễ đặt tên là để kỷ niệm một đứa trẻ mới chào đời — nhưng chính xác cách bạn thực hiện là tùy thuộc vào bạn. Và phần tốt nhất? Không cần thiết phải mua một chiếc áo choàng trắng mà con bạn sẽ chỉ mặc một lần.CÓ LIÊN QUAN: Một ngụm và xem là cách mới tuyệt vời để xử lý các lần thăm khám cho trẻ sơ sinh