Người dùng Twitter không thể tìm ra cách đếm đúng đến 5

NhữNg Cái Tên TốT NhấT Cho Trẻ Em

Khi bạn đếm đến 5 trên bàn tay của mình, bạn bắt đầu bằng ngón tay nào?Trên Twitter , câu hỏi này đã trở thành chủ đề tranh luận kể từ đó diễn viên hài Ahri Findling đặt nó vào ngày 19 tháng 3.Tôi và vợ tôi hiện đang có một cuộc tranh cãi. Khi bạn đếm đến 5 trên bàn tay của mình, bạn có bắt đầu đếm bằng con trỏ [ngón tay] và đếm 1, 2, 3, 4, 5 hay bạn bắt đầu bằng ngón tay cái và đếm 1, 2, 3, 4, 5? Findling hỏi trong một video .Tử Vi CủA BạN Cho Ngày Mai

Bài ViếT Phổ BiếN

Thể LoạI